HOME
ABECO VASTGOED ONTWIKKELING WILLIGENHOF ONTWIKKELING ELZENHOF
ONTWIKKELING
CONTACT

Abeco Vastgoedontwikkeling BV houdt zich bezig met alle facetten van het bouwproces: van (laten) ontwerpen, ontwikkeling en projectmanagement tot en met kostenbewaking en realisatie. De projecten worden voornamelijk gerealiseerd voor eigen rekening en risico, maar ook samen met anderen, of in opdracht van derden.

Onze klantgerichte manier van werken, in combinatie met deskundigheid, creativiteit en no-nonsense mentaliteit, staan borg voor eigentijdse projecten met een lange levensduur.

Abeco bedrijven “sterk in ontwikkeling” heeft een vooruitstrevende visie op onder andere bouwen, wonen, werken en winkelen. 
Met onze compacte organisatie en uitgebreide netwerk aan relaties beschikken wij over de kennis, de middelen en de managementcapaciteiten om aan voornamelijk binnenstedelijke vastgoedprojecten door middel van een innovatieve herontwikkeling een meerwaarde mee te geven.

In heel Nederland zijn duizenden locaties, uit de jaren vijftig, zestig of ouder, die op vrij korte termijn een gezonde herontwikkeling verdienen, om de simpele reden dat er veel kwaliteit in die locaties zitten. De herontwikkeling van een bestaand gebouw is veel complexer dan de ontwikkeling van nieuwbouw. Bij herontwikkeling bevat de bouwlocatie een gebouw met technische, historische, culturele, maatschappelijke, economische uitgangspunten waarmee rekening moet worden gehouden. In de voorliggende jaren is de omgeving van zo'n locatie vaak totaal veranderd. De omliggende bebouwing heeft zich ontwikkeld, de infrastructuur, wegen, zijn gewijzigd. Meer bewoning of zelfs minder bewoning.

Om uiteindelijk een haalbare ontwikkeling te effectueren komt er vaak heel wat creativiteit bij kijken. Want niet alleen het resultaat moet fraai ogen, maar ook de beschikbare oppervlakte moet optimaal worden benut, de planning moet strak worden georganiseerd en het bouwtraject kwalitatief en zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Effectiviteit dus, vanaf haalbaarheidsonderzoek tot het uiteindelijke resultaat. Want je kunt nog zulke mooie plannen naar prachtige gebouwen vertalen en vervolgens realiseren; ze zijn pas echt geslaagd als ze met plezier gebruikt worden.

Abeco Bedrijven “sterk in ontwikkeling” werkt met een weloverwogen filosofie. Want (nieuw)bouwen of herontwikkelen, het zijn wel ingrepen die uiteindelijk ten dienste staan van de toekomstige gebruikers. 
Wij besteden daarom veel aandacht aan het zoeken naar een goede balans tussen voorzieningen. Aan het vinden van een balans tussen wonen, werken en thuiskomen. Tussen oud en nieuw.

Ontwikkelen en bouwen vanuit welke visie dan ook heeft alleen zin als er een voor markt is. Natuurlijk vormen de wensen van de toekomstige gebruikers hèt uitgangspunt bij de ontwikkeling. 

Ons uiteindelijke doel bij Projectontwikkeling is effectiviteit voor alle betrokken partijen.

sitemap   disclaimer   © abecobedrijven 2012